Vad är en logoped och vad är en talpedagog?

En legitimerad logoped har genomgått en 4-årig högskoleutbildning och därefter blivit legitimerad av Socialstyrelsen.

Logopeder arbetar mestadels inom sjukvården där de behandlar personer med språk, tal och/eller röstskador. I Stockholm har många logopeder numera vårdavtal vilket betyder att de är egna företagare med egna mottagningar.

Termen talpedagog avsåg tidigare en grundutbildad lärare som specialistutbildat sig vidare och blivit talpedagog inom skolvärlden. Numera är en sådan person ”speciallärare” eller ”specialpedagog”.