Hur går besöken till?

Först och främst ska Du formulera ett mål – vad vill Du uppnå med röstarbetet? För det handlar om Ditt rejäla arbete där logopeden handleder Dig.

Våra nervsystem är konservativa institutioner och behöver många repetitioner över tid för att förändra koordinationen till det bättre.

Vi spelar in Din röst.

Vi försöker träffas någorlunda regelbundet för att göra röstövningar. Det betyder att Du övar Dig på att arbeta alltmer ergonomiskt med Din röst. Dina stämband är ett instrument. I ”röstövning” ingår ett flertal delar som ex.v. kroppshållning, viloandning, talandning, fonation (röstbildning) och mental inställning.

Dessa röstövningar spelar Du med fördel in så att Du så lätt som möjligt kan repetera på egen hand de dagar Du inte träffar logopeden.

Förutom  röstövningarna använder vi oss av text som får bilda en bro mellan övning och vardag.

När vi tycker att tiden är mogen spelar vi in Dig igen. Vi jämför våra akustiska data, d.v.s. går tillbaka till den sparade förstainspelningen och jämför den med inspelning nummer två – skillnad?, vad för slags skillnad?

Hur låter Du nu och hur känns det att använda rösten på det förbättrade ”nya” sättet i vardagen?

Vi går också tillbaka till Din målformulering. Har Du uppnått det Du önskade i början?

Dina stämband är ett instrument och ju mer Du lär Dig att förstå deras natur desto större belöning får Du!

Efter en tid och mycket jobb ska Du finna alltmer klang, kraft och uthållighet.

 

Ps. Klang betyder harmoni – eftersträvansvärt, eller hur!?! Ds.