För vem?

Om Du inte är bekväm med Din talröst ska Du låta en foniater (röstspecialistläkare) eller en öron-näs-hals-läkare (ÖNH-specialistläkare) undersöka Dina stämband. Undersökningen går fort, gör inte ont och resultatet hjälper till att sprida ljus över Din frågeställning.

Att ”inte vara bekväm med sin talröst” kan betyda allt från att det gör ont att använda rösten till att folk (som hör normalbra) har svårt att uppfatta vad Du säger.

I allmänna ordalag skulle många säga ”Jag är hes”.

Det finns en mängd olika symtom och i de flesta fall går det att råda bot på dem.

Du ber den läkare som undersökt Dig om att få en remiss till logoped.